Miło nam poinformować, że Bioelektrownia Buczek Sp. z o.o. uzyskała pozwolenie na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby: „Polepszacza gleby stałego” i „Polepszacza gleby płynnego”, wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 link do skanu decyzji: decyzja Ministerstwa Rolnictwa-polepszacz gleby płynnydecyzja Ministerstwa Rolnictwa-poferment stały

W praktyce oznacza to, że każdy może stosować poferment (polepszacz gleby) na swoich lub wydzierżawionych gruntach. Jako nawóz organiczny, musi być on stosowany zgodnie z dobrą praktyką rolniczą. Środki te uzyskały również pozytywną opinię pięciu państwowych, niezależnych instytutów zatwierdzających tego typu nawozy.

Bioelektrownia Buczek  Sp. z o.o zakupiła również beczkę asenizacyjną z aplikatorem i ciągnik rolniczy. Świadczymy usługi profesjonalnego aplikowania „Polepszacza gleby płynnego”. Opłata za nawożenie pól ustalana jest na podstawie odległości nawożonych gruntów od siedziby biogazowni i wyznaczana jest indywidualnie.

Mamy nadzieję na coraz większą współpracę z rolnikami i osobami zainteresowanymi nawożeniem gruntów ornych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  pod nr telefonu: 509 567 198

 

SONY DSC

 

SONY DSC

 

SONY DSC

 

 ————————————————————————————————————-

Bioelektrownia Buczek Sp. z o.o  zainteresowana jest nawiązaniem współpracy w zakresie bezpłatnego udostępniania rolnikom i podmiotom zainteresowanym nawozu organicznego płynnego (polepszacz gleby płynny) i odpłatnego nawozu organicznego stałego (polepszacz gleby stały).

Więcej informacji pod linkiem ulotka informacyjna

 

Informujemy, iż Bioelektrownia Buczek Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie produkcji energii elektrycznej i utylizacji odpadów w 2014 roku. Obecnie etap rozruchu został zakończony a produkcja energii elektrycznej odbywa się na poziomie 80 – 90% mocy znamionowej (1,8 MW).

Bioelektrownia Buczek Sp. z o.o. działa w oparciu miedzy innymi o Decyzję Starosty Świeckiego z dnia 13.11.2014 roku w zakresie pozwolenia zintegrowanego na unieszkodliwianie i odzyskiwanie odpadów; Decyzję nr 38/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu z dnia 23.10.2014r. w zakresie przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz przy użyciu sterylizacji ciśnieniowej; Wpisie do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego (nr BGR/ARR00053/2014).

Bioelektrownia posiada również System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 14001:2005 w zakresie produkcja biogazu, wdrożyła i utrzymuje system HACCP, zgodny z zasadami podanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Kody odpadów, które instalacja może przetwarzać podane są w odrębnym załączniku. Podane są tam również ilości odpadów w poszczególnych grupach jakie instalacja może utylizować (dane podane są w tonach/rok).

Załącznik nr 1 KODY ODPADU

Galeria  Bioelektrowni Buczek Sp z o.o

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto5

foto 6

foto 7

 Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszą firmą, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.