Podpisanie umowy na wykonanie „Usługa nadzoru technologiczno-rozruchowego”

Dnia 17.08.2012r. została podpisana umowa na wykonanie „Usługa nadzoru technologiczno-rozruchowego nad inwestycją „Opracowanie projektów, budowa, wyposażenie oraz rozruch elektrowni biogazowej wraz z instalacją sterylizacji odpadów poubojowych, o łącznej mocy elektrycznej 1,67 MW, w miejscowości Buczek, w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”).” z Elektrownia Biogazowa Bioeko Sp. z o. o.