Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie

Dnia 25.06.2014r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świeciu udzielił pozwolenia na użytkowanie elektrowni biogazowej  1,67 MW. Decyzja ta stała się prawomocna w dniu 09.07.2014r.