Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2014 R „Separator wraz z osprzętem w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska.”

Szanowni Państwo,

w związku z przyznaniem dotacji na Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na seperator wraz z osprzętem wraz z jego montażem oraz uruchomieniem.

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, formularzem ofertowym oraz wzorem umowy. Prosimy o przygotowanie wiążącej oferty i odesłanie jej pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiste na adres:

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

 

Termin złożenia oferty: 24 październik 2014 godz. 12:00

Więcej informacji w zakładce „Przetarg”