Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2014 R. na „Certyfikację standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska”

Szanowni Państwo,

w związku z przyznaniem dotacji na Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie audytu i certyfikację na zgodność z normą ISO 14001 określającej procesy kontroli i zwiększania efektywności środowiskowej organizacji.

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym. Prosimy o przygotowanie wiążącej oferty i odesłanie jej pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiste na adres:

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

 

Termin złożenia oferty: 31 grudzień 2014 godz. 12:00

Więcej informacji w zakładce „Przetarg”