Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Buczek, w gminie Jeżewo, w powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim.

Spółka posiada tytuł prawny do gruntów, na których realizowana będzie inwestycja. Uzyskała również wszelkie wymagane prawem zgody niezbędne dla przeprowadzania inwestycji, w tym operat środowiskowy oraz pozwolenie na budowę.