Zapytanie ofertowe z dnia 4.12.2014 R. na „Zakup laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska”

Szanowni Państwo,

w związku z przyznaniem dotacji na Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na zakup laboratorium analiz biotechnologicznych.

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, formularzem ofertowym oraz wzorem umowy. Prosimy o przygotowanie wiążącej oferty i odesłanie jej pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiste na adres:

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Więcej informacji w zakładce „Przetarg”

Zapytanie ofertowe z dnia 1.12.2014 R. na „Wdrożenie standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska”

Szanowni Państwo,

w związku z przyznaniem dotacji na Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wdrożenie normy ISO 14001 określającej procesy kontroli i zwiększania efektywności środowiskowej organizacji.

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, formularzem ofertowym oraz wzorem umowy. Prosimy o przygotowanie wiążącej oferty i odesłanie jej pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiste na adres:

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Więcej informacji w zakładce „Przetarg”

Prawidłowy adres mailowy

Szanowni Państwo

Dotyczy:

Separator wraz z osprzętem w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska

Wdrożenie standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska

Certyfikację standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska

Informujemy iż początkowy adres mailowy podany do kontaktu w zapytaniach ofertowych na stronie www.bioelektrownia-buczek.pl był błędny. Prawidłowy adres mailowy to ekwitowska@eteron.pl Przepraszamy za pomyłkę.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2014 R. na „Certyfikację standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska”

Szanowni Państwo,

w związku z przyznaniem dotacji na Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie audytu i certyfikację na zgodność z normą ISO 14001 określającej procesy kontroli i zwiększania efektywności środowiskowej organizacji.

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym. Prosimy o przygotowanie wiążącej oferty i odesłanie jej pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiste na adres:

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

 

Termin złożenia oferty: 31 grudzień 2014 godz. 12:00

Więcej informacji w zakładce „Przetarg”

 

zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2014 R. na „Wdrożenie standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska”

Szanowni Państwo,

w związku z przyznaniem dotacji na Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wdrożenie normy ISO 14001 określającej procesy kontroli i zwiększania efektywności środowiskowej organizacji.

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, formularzem ofertowym oraz wzorem umowy. Prosimy o przygotowanie wiążącej oferty i odesłanie jej pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiste na adres:

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

 

Termin złożenia oferty: 31 październik 2014 godz. 12:00

Więcej informacji w zakładce „Przetarg”

Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2014 R „Separator wraz z osprzętem w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska.”

Szanowni Państwo,

w związku z przyznaniem dotacji na Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na seperator wraz z osprzętem wraz z jego montażem oraz uruchomieniem.

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, formularzem ofertowym oraz wzorem umowy. Prosimy o przygotowanie wiążącej oferty i odesłanie jej pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiste na adres:

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

 

Termin złożenia oferty: 24 październik 2014 godz. 12:00

Więcej informacji w zakładce „Przetarg”

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu „Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska”
Dnia 19.09.2014r. została podpisana umowa nr WP-II-P.433.5.195.2014 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” współfinansowanego w ramach osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działania 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

Odbiór końcowy prac z Umowy na roboty budowlane oraz rozruch Elektrowni Biogazowej

Dnia 11.08.2014r. został podpisany Protokół odbioru końcowego. Przedmiotem odbioru końcowego są wszystkie Roboty Budowlane, Dostawy i Rozruch wykonane zgodnie z Umową na Roboty Budowlane oraz Rozruch Elektrowni Biogazowej z dnia 20 stycznia 2012 r. zawartą między Zamawiającym i Wykonawcą ujęte jako odrębne zadania w Harmonogramie zrealizowane w całości.

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie

Dnia 25.06.2014r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świeciu udzielił pozwolenia na użytkowanie elektrowni biogazowej  1,67 MW. Decyzja ta stała się prawomocna w dniu 09.07.2014r.

Podpisanie umowy na wykonanie „Usługa nadzoru technologiczno-rozruchowego”

Dnia 17.08.2012r. została podpisana umowa na wykonanie „Usługa nadzoru technologiczno-rozruchowego nad inwestycją „Opracowanie projektów, budowa, wyposażenie oraz rozruch elektrowni biogazowej wraz z instalacją sterylizacji odpadów poubojowych, o łącznej mocy elektrycznej 1,67 MW, w miejscowości Buczek, w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”).” z Elektrownia Biogazowa Bioeko Sp. z o. o.