Ogłoszenie przetargu na zamówienie pod nazwą”Usługę nadzoru technologiczno-rozruchowego nad inwestycją”

W dniu dzisiejszym Bioelektrownia Buczek Sp z o.o. ogłosiła przetarg na zamówienie pod nazwą:

Usługa nadzoru technologiczno-rozruchowego nad inwestycją „Opracowanie projektów, budowa, wyposażenie oraz rozruch elektrowni biogazowej wraz z instalacją sterylizacji odpadów poubojowych, o łącznej mocy elektrycznej 1,67 MW, w miejscowości Buczek, w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”).”

Więcej informacji na temat przetargu, oraz wszystki udostępnione elektronicznie dokumenty znajdują się w zakładce Przetarg.

Przekazanie placu budowy

W dniu 2 lutego 2012 roku nastąpiło przekazanie terenu inwestycji w Buczku Generalnemu Wykonawcy  – Spółce „TUGEB POLBUD”.

 

 

Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą

20 stycznia 2012 r.  Bioelektrownia Buczek Sp z o.o. podpisała umowę z Generalnym Wykonawcą – spółką Tugeb Polbud Sp. z o.o. na roboty budowlane oraz rozruch Elektrowni Biogazowej w miejscowości Buczek.

Tugeb Polbud Sp z o.o. została wybrana Generalnym Wykonawcą w procesie przetergu nieograniczonego ogłoszonego 3.10.2011 r.  na zamówienie pod nazwą: „Opracowanie projektów, budowa, wyposażenie oraz rozruch elektrowni biogazowej wraz z instalacją sterylizacji odpadów poubojowych, o łącznej mocy elektrycznej 1,67 MW, w miejscowości Buczek, w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”).” 

Ogłoszenie przetargu

W dniu dzisiejszym Bioelektrownia Buczek Sp z o.o. ogłosiła  przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie art10. w zw. z art 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) na zamówienie pod nazwą: „Opracowanie projektów, budowa, wyposażenie oraz rozruch elektrowni biogazowej wraz z instalacją sterylizacji odpadów poubojowych, o łącznej mocy elektrycznej 1,67 MW, w miejscowości Buczek, w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”).

Więcej szczegółów na naszej podstronie