Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2015 R. na Certyfikację standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska

Szanowni Państwo,

w związku z przyznaniem dotacji na Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na na przeprowadzenie audytu i certyfikację na zgodność z normą  ISO 14001 określającej procesy kontroli i zwiększania efektywności środowiskowej organizacji.

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym. Prosimy o przygotowanie wiążącej oferty i odesłanie jej pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiste na adres:

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Zapytanie ofertowe_certyfikacja

Formularz ofertowy_certyfikacja – Załącznik nr 1

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na „Certyfikację standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” załączamy plik z odpowiedziami na zadane przez wykonawców pytania.

Odpowiedzi-certyfikacja-z-dnia-26.01.2015

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp. ogłasza wynik i wybór najkorzystniejszej oferty dotyczący zapytania ofertowego z dnia 20.01.2015 r. na „Certyfikację standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska”

Ogłoszenie wyniku i wybór najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe z dnia 4.12.2014 R. na „Zakup labolatorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska

Szanowni Państwo,

w związku z przyznaniem dotacji na Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na zakup laboratorium analiz biotechnologicznych.

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, formularzem ofertowym oraz wzorem umowy. Prosimy o przygotowanie wiążącej oferty i odesłanie jej pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiste na adres:

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Zapytanie ofertowe_laboratorium

Program funkcjonalno-użytkowy_laboratorium – Załącznik nr 1

Umowa_laboratorium – Załącznik nr 2

Formularz ofertowy_laboratorium – Załącznik nr 3

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp. ogłasza wynik i wybór najkorzystniejszej oferty dotyczący zapytania ofertowego z dnia 04.12.2014 r. na „Zakup laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska.”

Ogłoszenie wyniku i wybór najkorzystniejszej oferty Labolatorium

 

Zapytanie ofertowe z dnia 1.12.2014 R. na „Wdrożenie standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska

Szanowni Państwo,

w związku z przyznaniem dotacji na Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wdrożenie normy ISO 14001 określającej procesy kontroli i zwiększania efektywności środowiskowej organizacji.

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, formularzem ofertowym oraz wzorem umowy. Prosimy o przygotowanie wiążącej oferty i odesłanie jej pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiste na adres:

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Zapytanie ofertowe_wdrożenie

Program funkcjonalno-użytkowy_wdrożenie – Załącznik nr 1

Umowa_wdrożenie – Załącznik nr 2

Formularz ofertowy_wdrożenie – Załącznik nr 3

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na „Wdrożenie standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” załączamy plik z odpowiedziami na zadane przez wykonawców pytania.

Odpowiedzi wdrożenie z dnia 08.12.2014

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp. ogłasza wynik i wybór najkorzystniejszej oferty dotyczący zapytania ofertowego z dnia 01.12.2014 r. na „Wdrożenie standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska”

Ogłoszenie wyniku i wybór najkorzystniejszej oferty ISO

 

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2014 R. na Certyfikację standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska

Szanowni Państwo,

w związku z przyznaniem dotacji na Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie audytu i certyfikację na zgodność z normą ISO 14001 określającej procesy kontroli i zwiększania efektywności środowiskowej organizacji.

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym. Prosimy o przygotowanie wiążącej oferty i odesłanie jej pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiste na adres:

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Zapytanie ofertowe_certyfikacja

Formularz ofertowy_certyfikacja – Załącznik nr 1

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na „Certyfikację standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” załączamy plik z odpowiedziami na zadane przez wykonawców pytania.

Odpowiedzi certyfikacja z dnia 23.10.2014

Odpowiedzi certyfikacja z dnia 04.11.2014

 

Szanowni Państwo,

w dokumencie „Zapytanie ofertowe certyfikacja”

Jest: pkt. IV „Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ( Załącznik nr 3).”

Winno być:  : pkt. IV  „Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ( Załącznik nr 1).”

 

Odwołanie postępowania

Odwołanie postępowania na certyfikacje standardu ISO 14001

 

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2014 R. na „Wdrożenie standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska

Szanowni Państwo,

w związku z przyznaniem dotacji na Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wdrożenie normy ISO 14001 określającej procesy kontroli i zwiększania efektywności środowiskowej organizacji.

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, formularzem ofertowym oraz wzorem umowy. Prosimy o przygotowanie wiążącej oferty i odesłanie jej pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiste na adres:

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Zapytanie ofertowe_wdrożenie

Program funkcjonalno-użytkowy_wdrożenie – Załącznik nr 1

Umowa_wdrożenie – Załącznik nr 2

Formularz ofertowy_wdrożenie – Załącznik nr 3

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na „Wdrożenie standardu ISO 14001 w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” załączamy plik z odpowiedziami na zadane przez wykonawców pytania.

Odpowiedzi wdrożenie z dnia 23.10.2014

Odpowiedzi wdrożenie z dnia 31.10.2014

 

Odwołanie postępowania

Odwołanie postępowania na wdrożenie standardu ISO 14001

 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2014 R na Separator wraz z osprzętem w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska

Szanowni Państwo,

w związku z przyznaniem dotacji na Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na seperator wraz z osprzętem wraz z jego montażem oraz uruchomieniem.

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, formularzem ofertowym oraz wzorem umowy. Prosimy o przygotowanie wiążącej oferty i odesłanie jej pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiste na adres:

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Zapytanie ofertowe_separator

Program funkcjonalno-użytkowy_separator – Załącznik nr 1

Umowa_separator – Załącznik nr 2

Formularz ofertowy_separator – Załącznik nr 3

 

Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. ul. Wrzesińska 1 B, 62-025 Kostrzyn Wlkp. ogłasza wynik i wybór najkorzystniejszej oferty dotyczący zapytania ofertowego z dnia 01.10.2014 r. na „Separator wraz z osprzętem w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska”

Ogłoszenie wyniku i wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 29.10.2014

 

Przetarg z dnia 25.06.2012 r.

Dnia 25 czerwca 2012 r. Bioelektrownia Buczek Sp z o.o. rozpoczęła postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu o którym mowa w art. 701 -705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) o nazwie:

Usługa nadzoru technologiczno-rozruchowego nad inwestycją „Opracowanie projektów, budowa, wyposażenie oraz rozruch elektrowni biogazowej wraz z instalacją sterylizacji odpadów poubojowych, o łącznej mocy elektrycznej 1,67 MW, w miejscowości Buczek, w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”).”

Protokół otwarcia ofert i wynik przetargu

Załącznik numer 3 Protokół Komisji Przetargowej

Załącznik numer 4 Zawiadomienie o wyniku przetargu

Załącznik numer 9 Wniosek Komisji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Załącznik numer 11 Oświadczenie I osoby wykonującej czynności w postępowaniu

Załącznik numer 11 Oświadczenie II osoby wykonującej czynności w postępowaniu

Załącznik numer 11 Oświadczenie kierownika zamawiającego

Załącznik numer 11 Oświadczenie przewodniczącego komisji przetargowej

Załącznik numer 11 Oświadczenie zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej

Załącznik numer 11 Oświadczenie sekretarza komisji przetargowej

Załącznik numer 12 Zbiorcze zestawienie ofert

Załącznik numer 13 Informacja o spełnieniu przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu

Załącznik numer 17 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie:

Załącznik nr 1 do Procedury Zawierania Umów, Ogłoszenie o zamówieniu

Uchwały Zamawiającego w sprawie powołania: Komisji Przetargowej i Kierownika Zamawiającego:

Uchwała nr 1 w sprawie powołania Kierownika Zamawiającego

Uchwała nr 2 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

120625 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ, Umowa na wykonania

Załącznik nr 8 do SIWZ, Procedura zawierania umów

 Pozostałe dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 5 do Procedury Zawierania Umów, Wniosek o wszczęcie procedury

Załącznik nr 10 do Procedury Zawierania Umów, Plan zamówień objętych projektem inwestycyjnym

 

Przetarg z dnia 3.10.2011 r. – Archiwum

Dnia 3 października 2011 r. Bioelektrownia Buczek Sp z o.o. ogłosiła  przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie art10. w zw. z art 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.)

 pod nazwą:
„Opracowanie projektów, budowa, wyposażenie oraz rozruch elektrowni biogazowej wraz z instalacją sterylizacji odpadów poubojowych, o łącznej mocy elektrycznej 1,67 MW, w miejscowości Buczek, w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”).

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314270-2011:TEXT:PL:HTML

111115 Informacja ogólna o zmianie treści SIWZ

111115 Sprostowanie do ogloszenia o zamowieniu

Protokół otwarcia ofert i wynik przetargu

111209 Protokół otwarcia ofert

111213 Ogłoszenie wyniku o zamówieniu

120120 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24446-2012:TEXT:PL:HTML

Pytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi_nr 1

Pytania_i_odpowiedzi_nr 2

Pytania_i_odpowiedzi_nr 3-75

Pytania_i_odpowiedzi_nr 76-139

Pytania_i_odpowiedzi_nr 140-142

Pytania_i_odpowiedzi_nr 143-148

Pytania_i_odpowiedzi_nr 149-183

111110_Uchwała_zmiana składu komisji przetargowej

111206_Uchwała_zmiana składu komisji przetargowej

Pytania, które wpłyneły po terminie wskazanym w SIWZ i odpowiedzi do nich

Pytania_i_odpowiedzi_nr 184

Pytania_i_odpowiedzi_nr 185-192

Pytania_i_odpowiedzi_nr 193

Pytania_i_odpowiedzi_nr 194 – 199

Pytania_i_odpowiedzi_nr 200 – 201

Zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

111107 Zmiana treści SIWZ

111114 Zmiana treści SIWZ

111115 Zmiana treści SIWZ

Wnioski

Informacja o dokonaniu wizji terenu

Pliki do pobrania

Procedury:

110810 Procedura zawierania umów

Dokumenty przetargowe:

– Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego

– Uchwała w sprawie powołania komisji przetargowej

– Regulamin działania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

– Ogłoszenie o zamówieniu

– Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

– Załączniki do SIWZ – wersja doc.

– Program Funkcjonalno Użytkowy

– Umowa na roboty budowlane oraz rozruch Elektrowni Biogazowej wraz z załącznikami

– Dokumenty wskazane w PFU